Targonca , munkavédelmi szabályok.

Személyi feltételek:

 • 18. évet betöltötte vagy szakmunkás,

 • a targonca kezelésére előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, targonca

 • rendelkezik a targonca kezelésére előírt képesítéssel, jogosítvánnyal,

 • a társasági szabályokból kioktatott, a tudásáról számonkért,

 • munkáltatói írásos megbízása van a targonca kezelésére,

 • munkahelyi vezetői utasítása van a targonca kezelésére,

 • a targonca biztonságos kezelésére felkészültnek érzi magát.

Tárgyi feltételek:

A targoncavezető csak azt a targoncát kezelheti, amelyik:

 • a társaság tulajdonában van, vagy felügyelete alá tartozik,

 • üzembe helyezett, használatra bocsátott,

 • időszakosan vizsgált, karbantartott,

 • a munkahelyi vezető által használatra kijelölt,

 • műszakos vizsgálat előtt ellenőrzött (targ. vezető), és műszakilag, szerkezeti elemeit és biztonsági géprészeit tekintve kifogástalan.Forrás: OMMF

A targoncavezető köteles:

 • a használatra átvett targonca műszaki őrzése, illetéktelenek általi használat megakadályozása,

 • a gépkönyvben leírtak szerint kezelni a gépet,

 • a használati utasításban leírtak szerint használni.

Csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni!

 1. A targonca munka megkezdése előtti ellenőrzése:

Minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálni:

 • az emelőgép biztonságosságát érintő berendezések hatékonyságát (fejvédőrács, villarács, stb.),

 • a vészleállítót, amely a gép üzemét lekapcsolja,

 • a figyelmeztető, jelző berendezéseket (fény, hang), tolató hangjelzést,

 • minden hajtóművet, emelőláncot,

 • a véghelyzetkapcsolókat,

 • minden mozgás fékét (üzemi, rögzítő),

 • a reteszeléseket,

 • a váz, védőszerkezetek, védőburkolatok épségét, meglétét,

 • a kezelői táblák piktogrammok meglétét, állapotát,

 • a futómű, kerekek állapotát,

 • biztonsági öv meglétét, állapotát,

 • okmányok, napló meglétét (bejegyzések!).

A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés (kulcs) szándékos működtetésével lehessen!!

Figyelembe kell venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni kell, hogy az esetleges hiányosságok, hibák megszüntetésre kerültek-e.

 1.  emelőmű használatának biztonsági szabályai:

Valamennyi emelési műveletet körültekintően kell megtervezni, és olyan módon kell megvalósítani illetve felügyelni, hogy a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségének és biztonságának védelme megfelelő legyen.

 • ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, a teheremelő villáknak és egyéb megfogó szerkezeteknek teljesen leeresztett állapotban kell lennie,

 • a targoncát csak a teheremelési diagrammjának megfelelően szabad terhelni,

 • emelőtargoncával szállítani vagy teher nélkül haladni csak a tehertartó szerkezet szállítási helyzetében és magasságában szabad,

 • az emelőszerkezet előre- hátra buktatását terhelt állapotban nagy figyelemmel kell végezni, a felemelt teher előre billenését még kis sebességnél is kerülni kell,

 • emelésre csak gyári szerkezetet szabad alkalmazni,

 • csak biztonságosan (felfekvés, támaszkodás megfelelő) elhelyezett terhet szabad emelni,

 • emelést addig végezni tilos, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó személyek el nem hagyják,

 • ha a kezelő a teher mozgatását valamilyen okból nem tudja követni, akkor személyt kell biztosítani az irányító feladatra.

Üzemzavar, vészhelyzet vagy hiba észlelése esetén (amely veszélyezteti az emelőgép illetve a körülötte dolgozók biztonságát) köteles a terhet azonnal lerakni, és a gépet leállítani. A hibát azonnal jelenteni kell az üzemeltetőnek, és az emelőgép naplójába bejegyezni.

A cserélhető tehermegfogó szerkezeteken külön adattábla, ügyelni kell arra, hogy a tehermegfogó szerkezetet csak az adattáblán felsorolt típusokhoz szabad felszerelni (terhelhetőségre is figyelmet kell fordítani ilyenkor).

3. Szállítás, mozgás biztonsági szabályai a targonca esetében:

Csak a kijelölt útvonalon, a közlekedési szabályok betartásával.

 • elindulás előtt meg kell győződni arról, hogy illetéktelen személyek a targoncán nem tartózkodnak, illetve hogy a személyek szállítására szolgáló ülésen vagy álláson megfelelően elhelyezkedtek-e,

 • haladás közben a menetirányba kell nézni, a vállalati anyagmozgatási szabályzatban előírt útvonalon szabad haladni,

 • sebesség csökkentése forduláskor, kereszteződésnél, átjáróknál,

 • kisodródás veszélyeire fokozott figyelem,

sebesség: vállalati anyagmozgatási szabályzatban kell rendelkezni

  • műhelyben, raktárban, keskeny utakon: max 5 km/h,

  • épületekkel övezett, széles jó utakon: max 10 km/h,

  • hátrafelé (csak időlegesen): max 4 km/h.

 • azonos irányba közlekedő két targonca között min 8-10 méter követési távolságot kell tartani,

 • emelőtargonca terhelt állapotban lejtőn lefelé csak hátramenetben haladhat,

 • személyek szállítása:

  • csak személytartóval,

  • személytartót a magasban kikötni, rögzíteni tilos,

  • ha személy van a személytartó szerkezetben, a gép kezelője nem hagyhatja el a vezetőállást,

  • egyezményes jelek, összeköttetés (kommunikáció) előzetes egyeztetésével

  • az esetleges mentés feltételei, eszközei végig rendelkezésre kell hogy álljanak.

4. Rakodások végrehajtásának biztonsági rendszabályai:

Nem szabad targonca használata során olyan terhet emelni:

 • amelyen személy tartózkodik,

 • amely tömeg középpontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik,

 • amely nem tartja meg saját tömegét,

 • amely le van erősítve,

 • amelyen más, rögzítetlen tárgyak is vannak,

 • amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak,

 • amely a teheremelő- felvevő eszközt rongálja,

 • amely tömege meghaladja az emelőgép, illetve teherfelvevő teherbírását (kiv vizsgálati próba).

 targonca használat, szabályok:

 • a rakodás megtervezésénél, végrehajtásánál figyelembe kell venni az anyag sajátosságait is (szilárd, ömlesztett),

 • rakodási hely minimum 2,5-3 méter,

 • járműre történő rakodás során a járművet elmozdulás ellen rögzíteni kell,

 • járműszerelvény rakodása esetén először a gépkocsit és utána a pótkocsit kell megrakni.

 • rakodás közben a gépkocsin senki sem tartózkodhat.

 • minden mozgás megkezdése előtt hangjelzés adása.

 • a rakodást csak gyári szerkezettel szabad (megfelelő szerkezet kiválasztása!),

 • megemelt teher alatt tartózkodni, járni tilos,

 • a teher tömeg középpontját a rakodásnál figyelembe kell venni,

 • rakodáskor megfelelően elég hely, hogy a  targonca villa teher alá állása és kihúzása biztosítható legyen.

 • az emelőtargoncákat csak a rajtuk feltüntetett legnagyobb terhelésig szabad megterhelni, az ellensúlyt megnövelni, csökkenteni szigorúan tilos,

 • emelővillás targoncával max 2 db egymásra rakott terhelt rakodólap szállítható. Feltétele: a felső biztonságosan felfekszik, támaszkodik és ha a vezető az útvonalat biztonságosan átlátja,

 • rakodólap esetén az emelés előtt meg kell győződni arról, hogy a rakodólap ép, és a teher kiegyensúlyozottan felfekszik.

5. Teendők a munkavégzés befejezésekor:

 • műszak végeztével gépápolás, leállítás,

 • emelővilla leengedett helyzetben,

 • mechanikus rögzítő fék működtetve,

 • a műszakban történt esetleges meghibásodások, vizsgálatok, javítások dokumentálása az emelőgép naplóba (üzemeltetőnek jelezni),

 • gép leállítása sík, stabil talajra,

 • feszültségmentesítés, indítókulcs eltávolítása (illetéktelen indítás megak.).

Az előre meghatározott helyen úgy kell tárolni, hogy rongálódásuk és károsodásuk ne következhessen be. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotukról minden munkakezdés és munkavégzés targonca használat  alkalmával meg kell győződni.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó IrodaKapcsolat