Építőipari vállalkozás indítása előtt áll vagy az elején van?

építőipari vállalkozás indítása

 

Milyen munkavédelmi és tűzvédelmi teendői vannak egy építőipari vállalkozás indítása során?

Munkavédelmi szempontból számít-e ,hogy alkalmi bejelentéssel van a munkavállaló?

Tarthat-e munkavédelmi oktatást?

A munkavédelem, balesetvédelem, munkabiztonság és a tűzvédelem területén milyen előírások vannak egy építőipari vállalkozás indítása során?

Építőipari vállalkozás indítása, munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, munkabiztonság, kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Országosan elérhető szolgáltatás.

Építőipari vállalkozás indítása az első lépések:

– A dolgozók az munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor, munkakör megváltozásakor, munkaeszköz megváltozása, új munkaeszköz használata, új technológia bevezetésekor. Az oktatász rendes munkaidőben kell megtartani és dokumentálni szükséges a szabályok szerint.

A munkavállalóknak részt kell vennie orvosi alkalmassági vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről határozza meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét.

-A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény alapján.

Az egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

-Az építőipari vállalkozó számára is szükséges a kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés elkésztetése, amely munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

-A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt.

Milyen általános munkavédelmi követelmények vonatkoznak egy építési területre?

  1. az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;
  1. a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;
  2. meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;
  3. gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;
  4. az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;
  1. meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;
  1. meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;
  1. rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;
  1. biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda  a munkavédelmi partner!

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

Kérdése van, hívjon? 30/261-01-52  vagy KATTINTSON IDE és írjon!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Garanciával, gyakorlatiasan, az Ön elvárásaihoz igazítva.