Ruhabolt nyitás, ruha üzlet nyitás feltételei.

Milyen teendői vannak a vállalkozónak a munkavédelem , tűzvédelem területén?

Milyen dokumentációk szükségesek egy ruhabolt nyitáshoz , újranyitáshoz?ruhabolt nyitás

Ha már egy fő alkalmazottja is van önre vonatkozik a munkavédelmi törvény,

így rendelkeznie kell kémiai kockázatelemzés, munkahelyi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szabályzat, védőeszköz szabályzat dokumentációkkal.

A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenység.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

Az oktatás nem minősül szaktevékenységnek, a vezető is megtarthatja a munkavállalóinak, viszont az előírások alapján a munkavédelmi szakember közreműködése szükséges. Tehát az oktatást csak munkavédelmi szakember által összeállított munkavédelmi oktatási tematika alapján vagy miután a vezetőség oktatásban részesült lehet megtartani .

Szükség esetén megtartjuk a munkavédelmi oktatást,segítünk a munkavédelmi oktatásban vagy munkavédelmi oktatási tematikát dolgozzunk ki,ezek után a vezető is megtarthatja az oktatást.

Az elsősegélynyújtó eszközök és felszerelések.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozik.

2. Minden munkahelyen könnyen elérhető helyen elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani. A felszerelésnek tartalmaznia kell az elsősegélynyújtáshoz

szükséges eszközöket (steril kötszer, pólya, fertőtlenítő, stb.).

Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni nem szabad!

3. Az elsősegélydoboz tartalmát is rendszeresen át kell vizsgálni. A munkahelyen soha ne hiányozzon még átmenetileg se az elsősegélynyújtó felszerelés. Az elsősegélynyújtáshoz

szükséges felszerelések beszerzéséért, azok megfelelő helyen történő elhelyezéséért, a mentőládák tartalmának pótlásáért, a munkáltató a felelős.

4. Az elsősegély felszerelés kezelését a képzett elsősegélynyújtó látja el.

5. Elsősegélynyújtáshoz lejárt szavatosságú készítmény, illetve kötözőszer nem használható fel.

Ruhabolt nyitás, ruhaüzlet nyitás feltételei továbbá az érintésvédelem, villámvédelem, elektromos hálózat tűzvédelme, felülvizsgálata.

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján a villamos hálózat ellenőrzését az alábbiak szerint kell elvégezni.

 • -Villamos szerelői ellenőrzést kell végrehajtani a kéziszerszámokon, a munkahelyek villamos berendezésein (karbantartó kéziszerszámok, stb.) mobil elektromos eszközök.

 • -Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni minden új berendezés, létesítmény üzembe helyezése, használatbavétele előtt, rendszeresen legalább 3 évente.

 • -Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni az OTSZ alapján.

 • -Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatát kell végezni az OTSZ alapján.

Balesetvédelmi, tűzvédelmi dokumentáció összefoglalva:

 1. Érintésvédelmi jegyzőkönyv

 2. Villámvédelmi jegyzőkönyv

 3. Tűzvédelmi szabványossági

 4. Orvosi alkalmassági

 5. Munkavédelmi oktatás és dokumentáció

 6. Tűzvédelmi oktatás és dokumentációk

 7. Munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékelés

 8. Kémiai kockázatbecslés

 9. Üzemeltetői naplók

 10. Munkáltatói utasítások

és tevékenység, létszámtól függően egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációkra is szükség lehet például tűzvédelmi szabályzat.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Hívja a 0630/261-01-52 vagy írjon a kapcsolat menüpont alatt.

Vállalkozás, fejlődés, siker.