Gépek biztonsága általános munkavédelem 2.rész

Gépnek kell tekinteni gépek együttesét is, amelyeknek olyan az összeállítása és vezérlése, hogy együttes egészként működnek ugyanazon cél elérésére..

A munkaeszközt kizárólag a kezelője használhatja, ha annak használata veszélyt jelent a munkavállalók, illetve a hatókörben tartózkodók biztonságára.

A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében a munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani, üzembe helyezni és használni, hogy a mozgó elemek között elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve előállított energiaforma és anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz továbbításra, elvezetésre.

Gépek biztonsága:

egyedi a gépek biztonságát növelő intézkedés megtétele szükséges, ha a munkaeszközt olyan munkahelyen használják, ahol:

• közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt – függetlenül a szintkülönbségtől –

olyan anyag van, amelynél fennáll a belefulladás veszélye;

• a munkaeszköz kiszolgálása dobogóról, állványról vagy emelvényről történik;

A munkaeszköz azon vezérlőberendezéseinek, amelyek hatással vannak a biztonságra, jól láthatóknak és azonosíthatóknak kell lenniük és ahol szükséges, azokat megfelelő – tartós módon elhelyezett – jelzéssel kell ellátni.

A vezérlőberendezést lehetőleg a veszélyes téren kívül és olyan módon kell elhelyezni, hogy működésük, ideértve a kezelő akaratától független vagy váratlan működtetést is ne jelentsen veszélyt. Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a berendezés leállító kapcsolójának elsőbbsége legyen az indító kapcsolóval szemben.

A gépek biztonsága érdekében a  mozgó munkaeszközöket úgy kell kialakítani és felszerelni, hogy a rajta elhelyezkedő munkavállaló egészségét, testi épségét fenyegető kockázat megszüntethető vagy csökkenthető legyen az üzem közbeni helyváltoztatás során.

Ha a mozgó munkaeszköz és a hozzácsatlakozó kiegészítő berendezés, illetve vontatmány között az energiátvivő rendszerben hirtelen blokkolás következik be, és emiatt kockázat alakulhat ki, azt a munkaeszköz megfelelő kialakításával vagy átalakításával kell elhárítani.

Amennyiben a blokkolás nem küszöbölhető ki, valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenni a veszély elhárítására.

Munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területeket az elvégzendő művelethez szükséges mértékben meg kell világítani.

A munkaeszköznek magas vagy igen alacsony hőmérsékletű részeit megfelelő védelemmel kell ellátni, amely megakadályozza az érintést vagy a túlzott megközelítést.

A munkavállaló biztonsága érdekében alkalmazott jelölésnek, figyelmeztető jelzésnek, illetve berendezésnek, egyértelműnek, könnyen észrevehetőnek és a munkavállalónak érthetőnek kell lennie.

Karbantartást csak a munkaeszköz leállított állapotában szabad végezni.

Ha ez nem lehetséges, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen műveletek a veszélyes téren kívül legyenek elvégezhetők.

A karbantartási utasítással rendelkező munkaeszközről karbantartási naplót, egyéb munkaeszköz biztonságot befolyásoló karbantartásáról naprakész nyilvántartást szükséges vezetni.

Önnek is segítünk.