Egy cukrász a munkavégzésének sajátosságai miatt – mint például a meleg környezetben végzett munka, veszélyes munkatérrel rendelkező gépek használata, az alapanyag- és készárutárolók szűk keresztmetszete – a cukrász munkavállalók számos baleseti veszélyforrásnak és egészségkárosító kockázatoknak vannak kitéve. A korábbi években a tevékenység során több súlyos munkabaleset történt.

1.A cukrász munkahelyek kialakításának általános követelményeicukrász

A munkahely padlózata csúszásmentes felületű, egyenletes, botlásmentes legyen.

A munkahelyeken szabadon kell hagyni a menekülési utakat és a vészkijáratokat.

A menekülési utak jelölése, a menekülés irányába eső ajtók nyithatósága szükséges az előírások szerint.Az ablakok, tetőablakok és szellőzők kialakítása során a biztonságos nyitás, zárás, beállítás tárgyi-műszaki feltételeit teljesíteni kell.

A munkaeszköz kezeléséhez, karbantartásához megfelelő mozgástér kell.

2. Munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés, kémiai kockázatbecslés  részére:

a munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége a munkavállalók biztonságát és egészséget fenyegető kockázatok felmérése, értékelése, valamint a szükséges megelőző intézkedések meghatározása (kockázatkezelés).

3. Műszaki, illetve szervezési intézkedések hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás esetén

A cukrászipari tevékenységet végző munkáltatóknál a súlyos terhek kézi mozgatása nem kerülhető el, ezért a munkáltatók döntő többségének gondoskodnia kell arról, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és az egészségre ártalmatlanok legyenek.

Műszaki és szervezési intézkedésekkel meg kell oldani, hogy a felhasznált anyagokat minél kisebb adagokban kelljen mozgatni. Egyes munkaterületeken műszaki megoldásokat kell alkalmazni, t, így minimálisra csökkentették a hátsérülések kockázatát.

Anyagmozgatásra szolgáló eszközként kézi kocsi a legtöbb munkaterületen javasolt, a nagyobb súlyú zsákok,vödrök és egyéb alapanyagok, termékek mozgatása ennek segítségével történjen.

4. Munkavállalók tájékoztatása, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

A veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkavállalókkal meg kell ismertetni. A munkáltatóknak gondoskodniuk kell a dolgozók munkavédelmi oktatásáról.

A munkavállalók oktatása, figyelembe véve a cukrászat sajátosságait, főként az egyéni védőeszközökre, veszélyes anyagokra/keverékekre, kedvezőtlen klímakörnyezetre, munkaeszközökre, kézi tehermozgatás egészségi és biztonsági követelményeire irányul.

5. Veszélyes anyag/keverék felhasználás cukrász munkakör esetén:

A veszélyes anyagok/keverékek (takarító-, tisztító- és fertőtlenítő szerek) felhasználása főként a munkaeszközök tisztítása és a helyiségek takarítása során jellemző. A kisebb létszámú munkaterületeken a munkavállalók saját maguk végzik a takarítást.

Veszélyes anyagok/keverékek tárolása az esetek döntő többségében az eredeti csomagolóeszközben történik. A vegyi anyag kisebb tárolóedénybe történő átfejtése során fel kell tüntetni a tartalmukat, azok természetét és a hozzájuk kapcsolódó veszélyeket.

Az eredetileg élelmiszerekhez gyártott csomagolóeszközben (pl.: ásványvizes-, üdítőitalos palackban) veszélyes anyagot/keveréket nem tárolhatok.

6. Kedvezőtlen klímakörnyezet

A munkavállalók többsége cukrász tevékenységeknél ki vannak téve a kedvezőtlen klímakörnyezet, elsősorban a meleg hatásának. A sütők környezetében van a legmagasabb a munkahelyi hőmérséklet, azonban itt a munkavállalók rövid ideig, a termék behelyezése és kiszedése idején tartózkodtak. A sütők azonban hatással voltak természetesen az egész munkaterület hőmérsékletére is. A nagyobb munkaterületeken a sütők felett helyi elszívó berendezést szükséges kiépíteni, valamint a mesterséges szellőztetésre szolgáló berendezések biztosítása.

A kisebb cukrászatokban természetes szellőzéssel is lehet enyhíteni a kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyokat.

A kedvezőtlen klímakörnyezet egészségkárosító hatásainak kivédése érdekében pihenőidőt és mérsékelt hőmérsékletű pihenőhelyet kell biztosítani.

7. Zárt munkahelyek szellőztetése

Mesterséges szellőztető berendezések hiányában többnyire ventilátorok segítségével mozgatják a levegőt, illetve ablakokon, ajtókon keresztül történt a helyiségek szellőztetése.

Azokon a munkahelyeken, ahol mesterséges szellőztetés céljáró szolgáló rendszer kerül kiépítésre, biztosítani kell azok rendszeres – gépkönyvben előírtak szerinti – tisztán tartását, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.

8. Munkahelyi elsősegélynyújtás

Biztosítani kell a kijelölt elsősegélyhelyeket, illetve a tárgyi és személyi feltételeket. A munkahelyeken rendelkezésre kell állnia a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személynek.

9. Munkavédelmi érdekképviselet

A legalább 20 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltatóknál munkavédelmi képviselő választást tartani.

A munkáltató megszervezte a munkavédelmi képviselői választást, azonban az eredménytelen volt a munkavállalók által tanúsított érdektelenség miatt. A megválasztott munkavédelmi képviselőknek részesülnie kell részesült a feladatainak ellátáshoz szükséges, oktatásban.

10. Villamos berendezések biztonsága

A munkáltatóknak a villamos berendezések időszakos ellenőrző szabványossági felülvizsgálatát 3 évente, dokumentáltan el kell végeztetnie. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának minősítő iratával vagy a minősítő iratban szereplő hiányosságok megszüntetésére tett munkáltatói intézkedéseket dokumentálni kell.

Az áram-védőkapcsolók működőképességét legalább negyedévenként, dokumentálni szükséges.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

Kérdése van, hívjon?

30/261-01-52

KATTINTSON IDE!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Garanciával, gyakorlatiasan, rugalmasan.

Az Ön elvárásaihoz igazítva.