A kamionrakodó rámpán a targoncavezető által vezetett emelővillás targonca egy kamion rakodása közben, kitolatva a kamion rakodóteréből, elütötte a kamion vezetőjét.

Targonca által okozta munkabaleset, mi a tanulság?targonca

Mi a teendő!

 1. Targonca használat közben a veszélyes körülmények, cselekedetek

Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat vagy technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve. Maga az emelővillás targonca is veszélyes munkaeszköznek számít. Így ennek megfelelően a jelenléte esetén fokozottan érvényre kell hogy jussanak a munkavédelem feladatai, szabályai.

Jelen esetben a veszélyes körülmények, cselekedetek:

 • személy és targonca egy helyen,

 • kamionvezető tapasztalatlansága /adott munkahely rendjével kapcsolatban- mivel először járt ott/,

 • tolatásnál a targoncával (fokozott óvatosság szükséges),

 • a rámpán nem festették fel a gyalogos- és a targonca közlekedést elválasztó útvonalakat,

 • a rámpatér fedett kialakításából adódóan a megvilágítás elégségessége,

 • a láthatósági mellény nem viselése.

2. Tényezők, amelyeknek szerepük lehetett a munkabaleset bekövetkezésében

A legfontosabb talán a láthatósági mellény viselésének és a közlekedési útvonalak felfestésének hiánya.

De előidéző tényezők lehetnek még:

 • tájékoztatás nem megfelelősége (először járt a helyszínen a kamionsofőr),

 • mivel a rámpatér fedett kivitelű, a megvilágítási viszonyok hatékonyságát is vizsgálni kell,

 • a rámpa mérete megfelelő-e.

 1. A létesítmény és munkaeszköz

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkahely kialakítása feleljen meg az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek. Munkavédelmi előzetes vizsgálatokat kell végrehajtania különböző szempontok szerint: munkabiztonság, munkaegészségügy, veszélyforrások, balesetek, stb. Meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, a műszaki és egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési intézkedéseket.

A munkáltató köteles gondoskodni a veszély jelzésére szolgáló biztonsági jelzések megfelelő elhelyezéséről, karbantartásáról.

Biztosítani kell a munkahelyeken a megfelelő, biztonságos munkavégzést lehetővé tevő megvilágítást.

A közlekedési útvonalakat (rakodórámpákat is) úgy kell elhelyezni, méretezni, hogy a gyalogosok és járművek részére könnyű, biztonságos hozzáférést tegyenek lehetővé. A belépésre jogosult munkavállalók védelme érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni és a veszélyes területeket a vonatkozó jogszabályok szerint feltűnő jelzéssel kell ellátni (fehér vagy sárga folyamatos csík).

A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méretének, a szállító-, illetve rakodógép biztonságos mozgásához szükséges helyigénynek.

Az emelőgépnek rendelkeznie kell a Biztonsági Szabályzatban meghatározott dokumentumokkal

4. A targonca kezelésére, a szállításra és a közlekedésre vonatkozó szabályok

A vezető vezetői engedéllyel rendelkezett.

A targoncák menetsebességéről a vállalati Anyagmozgatási Szabályzatban kell rendelkezni. Tolatáskor a targonca sebessége 3 km/h volt. A megengedett max 4 km/h. Tehát a sebességet nem lépte túl.

Kezelő lehet:

  • akit megbíztak írásban,

  • 18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás,

  • előzetes, időszakos orvosi vizsgálat alapján megfelel,

  • rendelkezik a munkagép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel, vezetői engedélye.

Gép kezelése:

Köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatti bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését. Műszak megkezdése előtt köteles megvizsgálni a különböző biztonsági berendezések hatékonyságát is többek között: vészleállító, figyelmeztető és jelzőberendezések, fékeket, stb. Hiányosság esetén köteles ezt felettesének jelenteni és az emelőgép naplóba bejegyezni. Az emelőgépet csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően szabad üzembe helyezni. Minden mozgás előtt köteles hangjelzéssel figyelmeztetni (1 rövid jel, 2 rövid jel, folyamatos jel).

5. Munkaszervezés

Meg kell vizsgálni a kockázatértékelés megfelelőségét, a munkabiztonsági szaktevékenység hatékonyságát. Ugyanis az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani.

Munkavédelmi oktatások megléte, minősége (előzetes, ismétlődő, rendkívüli).

Munkahelyi szünetek, stressz.

6. Figyelmeztető feliratok

A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, ellenőrizni. Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás más módon nem küszöbölhető ki. A biztonsági jelzések kihelyezésében a munkahelyi kockázatértékelést is figyelembe kell venni. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a különböző jelzéseket megismerje.

A targoncavezető feladata a rakodás (természetesen megfelelő körültekintéssel), a kamionsofőr feladata a rakodás figyelése a rámpáról.

A baleset elkerülhető lett volna:

 • megfelelő odafigyeléssel, óvatossággal (mindkét fél részéről) – stressz, feszített munkatempó

 • láthatósági mellény viselésével,

 • a közlekedési útvonalak felfestésével,

 • ha a beérkező kamionsofőrök figyelmét egyéb eszközökkel felhívják a veszélyekre,

 • a figyelmeztető felirat esetleg jobb helyen való elhelyezésével (esetleg világító),

 • a fényhatások mérésével,

 • esetleges irányító személy beiktatásával.

 

 

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság szaktanácsadó Iroda!