Munkavédelmi képviselő választás kinek kell, hány főtől kötelező?

Munkavédelmi képviselő, ki jelentkezhet , ki a megfelelő, kit választanak?

Választás megtartása már nem 50 főtől kötelező

 20 főtől szükséges a munkavédelmi törvény változása alapján.  

A kisebb cégeknek is meg kell felelniük az előírásoknak.

 A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint munkavédelmi  képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: képviselő) választani.

 Képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;

 Amennyiben húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos, az a) pontban meghatározott kötelezettség a munkáltatót terheli

 A húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál – amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra – a munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia;

 A munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha az 54-56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.

A képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni azzal, hogy az Mt. 238. § (2) bekezdésében foglaltakon túl nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni . A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.

A munkavédelmi képviselőt titkos szavazással 5 évre választják.

Amennyiben  a választást a munkáltató nem szervezi meg,munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szabhat ki..

Nem választható képviselővé, aki munkáltatói jogokat gyakorol, a vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja, vagy az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

Kérdése van?

Hívja a 0630/2610152 

Munkavédelmi képviselő:Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Üzlet,bolt,kocsma,kereskedelmi egység,fodrász,kozmetikus,fogorvos,étterem,büfé, mikrovállalkozás,kisvállalkozás,cég, autószerelő, egyéni vállalkozó, kereskedelmi szálláshely, építőipar, kivitelezés, karbantartás, feldolgozó ipar, mezőgazdaság, termelés, gyár, üzem, oktatási intézmény, óvoda, iskola, intézmények részére, vagyonvédelem, épületüzemeltetés, épületfenntartás, családi vállalkozás, középvállalkozás, nagykereskedelem.

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Vállalkozás, fejlődés, siker.

Tájékozódjon a munkabiztonsági, tűzbiztonsági és balesetvédelmi további fontos szabályokról a weboldalon.

A munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon. 30/2610152